Něco málo ke stáhnutí

Programování v C/C++
   • Cesta k C++ - Seriál pro WWW stránky Studna, autor Marek Libra (mlibra@usa.net)
   • ANSI-ISO C++ Professional Programmer's Handbook - ebook
   • Win32 API - Přehled nejdůležitějších funkci Win32API
   • Výuka C++ - Výuka jazyka C++, dokument z ČVUT
   • Thinking in C++ - originál knihy Myslíme v jazyce C++

DirectX
   • 3DS to X conventor + Shell - Převádí soubory *.3DS do *.X

FireMOD
   • FMOD Download page - Nejnovější verze knihovny FMOD